Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 17 2017

19:19
8069 a852
Reposted fromcalifornia-love california-love
19:09
Nie musimy przecież być z kimś razem, żeby czuć się z nim związanym bardziej niż z kimkolwiek w świecie.
— T. Bernhard
Reposted fromasalluhi asalluhi viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
19:06
9963 0695 500
Reposted frompinklagoon pinklagoon vianeonv neonv
18:58
2025 26fb 500
Poznań, gdzieś w okolicach Starego Rynku.
Reposted frommaybeyou maybeyou viastarryeyed starryeyed

May 14 2017

20:31
1071 063e
Reposted fromamatore amatore viacysia cysia
20:20
Reposted fromshakeme shakeme viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
17:17
Reposted fromzielono zielono vialaluna laluna
12:51
5033 507e
Reposted fromAmericanlover Americanlover vianeonv neonv
12:48
5809 ef13 500
Witkacy
Reposted fromKACHA KACHA vialaluna laluna
12:48
5401 97ea 500
Reposted fromvandalize vandalize
12:48
12:44
Lubię cię w sposób będący poza moją kontrolą.
— Michael Finkel
11:25

May 08 2017

00:42
Gdyby ciebie nie było,
gdzie mógłbym być?
Gdyby ciebie nie było, 
gdzie mógłbym iść?
Gdyby ciebie nie było,
nie byłoby źle.
Generalnie
być może
lepiej by było.
Gdyby ciebie nie było,
to kupiłbym w sklepie
jedną bułkę
i konserwę rybną.
Nie musiałbym
gotować obiadu,
gdyby ciebie nie było.
Mógłbym o
dwudziestej trzeciej
czterdzieści pięć
z domu wyjść,
chodzić całą noc,
nie wrócić
albo wrócić.
Gdyby ciebie nie było,
mógłbym palić w wannie,
mógłbym palić w łóżku.
Gdyby ciebie nie było,
miałbym więcej kolegów,
więcej koleżanek.
A przede wszystkim
gdyby ciebie nie było,
to w mieszkaniu by się zjawił
milion mrówek około,
milion białych mrówek
i bym pozwolił im się rozmnażać,
gdyby ciebie nie było,
malutkim białym mrówkom,
których nie widzę bez okularów.
Gdyby ciebie nie było,
te mrówki by się rozmnażały,
najpierw byłoby szesnaście milionów
małych białych mrówek,
potem miliard,
a potem do potęgi,
do kwadratu,
mrówek tłum.
Gdyby ciebie nie było,
to znalazłbym mur,
wziął duży rozbieg
i pierdolnął głową
w ten mur.
— Marcin Swietlicki i najpiękniejszy cytat świata
00:35
0271 481b 500
Rupi Kaur - "Mleko i miód"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viablakablaka blakablaka
00:29
dziś kocham cię świąteczniej niż zwykle, może dlatego, że to maj, ale maj bez ciebie to listopad.
— Jarosław Borszewicz
00:27
2581 740c 500
Stanisław Masłowski, Wschód księżyca, 1884
Reposted fromciarka ciarka viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
00:22
7444 a1ff 500
Reposted fromvandalize vandalize
00:19
Jeżeli mnie potrzebujesz, pozwól sobie pomóc. Dlaczego nie? Dlaczego jesteś taka nieugięta? Odpręż się. Jesteś tak spięta, zawsze spodziewasz się najgorszego. Odpręż się, a zobaczysz, że będzie ci lżej. 
— Haruki Murakami
Reposted frommefir mefir
00:17
4789 adf4 500
Reposted fromcorvax corvax viafelicka felicka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl