Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 31 2017

23:54
Może przyjdzie nam ściany z bólu drapać za najmarniejszym słowem. I każdego słowa nie wypowiedzianego na tym świecie do siebie będziemy jak grzechów żałować. Tylko, że będzie za późno. A ileż takich słów nie wypowiedzianych zostaje w każdym człowieku i umiera razem z nim, i gnije z nim.
— Myśliwski
Reposted frompamietaj pamietaj viawhatu whatu
23:52
Życie jest po to, by je przeżywać i kiedy dostajesz szansę, aby doświadczać niesamowitych rzeczy z niezwykłą osobą, nie istnieje ani jeden powód na tym świecie, by powiedzieć nie.
— Amber L. Johnson, Puddle Jumping
Reposted frommefir mefir viawhatu whatu
23:47
 Zos­taw, nie tłumacz . Zacznij żyć tak jak­byś nig­dy ode mnie nie odszedł. 
— Carol
Reposted fromIriss Iriss viacatscradle catscradle
23:45

widziałam dziś Twój uśmiech 
na czyjejś twarzy 

pamięć 
przy kręgosłupie zawołała 
tęsknię

Reposted fromflesz flesz viacatscradle catscradle
23:44
0077 91d2
23:43
- Dlaczego nie powiesz tego od razu ?
- Że co?
- Że chcesz do mnie znów kiedyś przyjść.
— Ingeborg Bachmann - ' Malina '
Reposted fromwetryagain wetryagain viacatscradle catscradle
23:38
9072 8694
Reposted frommslexi mslexi viabibistar bibistar
23:34
Nie chcę niczego mieć, dopóki nie znajdę takiego miejsca, w którym ja i otoczenie będziemy do siebie pasować. Nie wiem jeszcze, gdzie to jest, ale wiem dokładnie, jak tam będzie.
— Truman Capote
Reposted fromIriss Iriss viafelicka felicka

March 30 2017

23:30
23:28
7583 efe9 500
Reposted bymoth-into-flame moth-into-flame

March 28 2017

23:38
9064 fb1c 500
23:37
7666 3599

oil paint by Fabian Perez

Reposted fromvesania vesania viakopciurek kopciurek
23:35
5575 e56a
Reposted fromDoopamina Doopamina viaIriss Iriss
23:32
6836 b005
23:32
23:31

March 16 2017

21:32
2527 2d4f
Rapi Kaur
Reposted frommefir mefir

March 08 2017

01:17
0184 4961
Reposted fromkwiatkozerca kwiatkozerca viadiedrunk diedrunk
00:59
1003 674e 500
Reposted fromlittlefool littlefool viapensieve pensieve
00:24
6107 a7b9 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl