Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 16 2017

21:32
2527 2d4f
Rapi Kaur
Reposted frommefir mefir

March 08 2017

01:17
0184 4961
Reposted fromkwiatkozerca kwiatkozerca viadiedrunk diedrunk
00:59
1003 674e 500
Reposted fromlittlefool littlefool viapensieve pensieve
00:24
6107 a7b9 500
00:22
4030 0d21 500

meolog:

every step a poem

Reposted frommasterofpuppets masterofpuppets viaIriss Iriss
00:22
5086 5899
Reposted fromzombielesbian zombielesbian viaznikajac znikajac
00:12
Kobiety bez charakteru podążają za modą, kobiety pretensjonalne doprowadzają ją do przesady, kobiety zaś obdarzone dobrym smakiem wdają się z nią w przyjazne układy.
— Émilie du Châtelet
Reposted fromflorentyna florentyna viablakablaka blakablaka

March 06 2017

13:39
4843 d25c 500
Reposted fromdeviate deviate viamefir mefir

July 10 2015

21:43

rozsypał mnie 
do naga 
a ubrał 
w swój zapach

teraz nie umiem
się z niego
rozebrać

— Charlotte Nieszyn Jasińska .
21:37
9883 47b4
21:31
0267 d583 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaDrugfulMind DrugfulMind
11:20

July 07 2015

22:31
Nie będziesz wyższy dzięki temu, że zetniesz komuś głowę.
— Grzesiak
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine viaSkydelan Skydelan
22:29
8950 152a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaSkydelan Skydelan
22:28
9758 c075 500
Reposted fromEscaladr Escaladr viamonik monik
22:27

Myślisz, że masz jakiś wybór czy go kochać, czy nie. Ale nie masz. Już zdecydowałaś.

— Amber L. Johnson
Reposted fromoutcat outcat vianiebieskieoczy niebieskieoczy
22:25
7539 e72e 500
Reposted fromtichga tichga viairmelin irmelin
22:20
6368 d4d0 500
Reposted fromthetemple thetemple viaSkydelan Skydelan

July 06 2015

21:45
5114 5765
11:39
Wiesz, nie potrafię dobrze oceniać moich uczuć, ale wydaje mi się, że ładnie Cię kocham i globalnie, razem z tym, o co się Ciebie czasem czepiam w mojej "codziennej niepewności". 
— Jeremi Przybora do Agnieszki Osieckiej, "Listy na wyczerpanym papierze"
Reposted bynatorycompletelydifferentdorotioversensitivemilczeniebolibardziej
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl